top of page

MUSIC

Balkan Babes_Zajedno_CD cover_300.jpg

COMING

FALL 2019:

          ZAJEDNO          

SONGS, Volio:

1.  Ženi Mi Mamo 
2. Oine Doine
3. Polegnala e Tudora

4. Zamuči Se Boža Majka  

5. Snošti Minah, Kate

6. Što Mi E Milo 
7. Večerje Rado
8. Oj, Jak Prilitaly Taj I Dva Sokolon'ki 
9. More Ti Si Čežnja

10. Polegala

11. Rada 

12. Rafinka Bol'na Leži
13. Zora Zabijeli

14. Batonebo

15. Elerinka

16. Khinstkalo

17. Ajde Gugo Da Begame

18. Dobro Došle 

19. Ne Sohni Sortse

20. Što e Ludo

21. Kazi Kazi

Recorded in 2012 at NRC Centre of the Universe, Victoria BC

Sound Engineer  Russell Dawkins

ALBUM //

VOLIO

SONGS, Divna:

1. Pastevecke Helokanie
2. Dobri Denek

3. Alilo

4. Dimano Dilbero

5. Obesi Venac

6. Divojka Se Svatom Nadijala

7. More, Moma Bega, Lele
8. Oj Savice

9. Sejala Sam Lenek

10. Trgnala E Malka Moma

11. Ajde Jano

12. Nikolo le, Nikolcho le
13. Majka Rada

14. Done, Mari

15. Prsten Mi Padna

16. Ozdolu Idu

17. Zaspo Janko

ALBUM //

DIVNA

Recorded in 2009 at The Belfry Theatre, Victoria BC

Sound Engineer  Russell Dawkins

VIDEO //

OINE DOINE

Recorded live at 2014 Vancouver Island Music Awards

St Andrew's Cathedral Victoria BC

bottom of page